Tâm lý học đám đông: Kiệt tác soi sáng bản chất con người trong đám đông

    129,000 

    “Tâm lý học đám đông” không chỉ là tác phẩm kinh điển mà còn mang giá trị vượt thời gian. Những phân tích của Le Bon về tâm lý đám đông vẫn có thể áp dụng để giải thích nhiều hiện tượng xã hội ngày nay, từ hành vi của người tiêu dùng đến sự lan truyền của tin tức giả mạo trên mạng xã hội

    Danh mục: